• Gratis verzending binnen Nederland
  • Afhalen in Amsterdam of Eemnes
  • 20 jaar ervaring

Alle Bach bloesems op een rij, per categorie

Angst > Rock Rose, Aspen, Mimulus, Red Chestnut, Cherry Plum

Onzekerheid > Hornbeam, Gorse, Gentian, Scleranthus, Wild Oat, Cerato

Onvoldoende interesse in het hier en nu > Olive, White Chestnut, Wild Rose, Honeysuckle, Chestnut bud, Clematis, Mustard

Eenzaamheid > Heather, Impatiens, Water Violet

Overgevoeligheid > Holly, Centaury, Agrimony, Walnut

Ontmoediging en wanhoop > Larch, Oak, Crab Apple, Star of Bethlehem, Willow, Elm, Pine, Sweet Chestnut

Leven en laten leven > Vine, Vervain, Beech, Chicory, Rock Water 

 

Angst, zorgen overwinnen

Rock Rose
Voor dieren die niet alleen snel in paniek raken maar ook lang erover doen om te herstellen van deze paniek. Rock rose zal er voor zorgen dat het dier minder snel in paniek schiet.

Zit ook in de mix eerste hulp voor dieren

 

Aspen
Gevoelige dieren en onzeker ook. Zijn afwachtend omdat ze bang zijn dat er iets naars staat te gebeuren. Kunnen soms plaatsen vermijden. Omdat het een angst betreft met onaanwijsbare oorzaak is dit ook niet af te leren, het moet langzaam afnemen. Aspen zal de angst langzaam laten afnemen.

Zit ook in de mix eerste hulp voor dieren

Zit ook in de mix overplaatsing

Mimulus
Alle angsten van de wereld waaraan je een naam geven, bijvoorbeeld angst voor de dierenarts. Is over het algemeen een verlegen dier, gevoelig en reageert op stemmingen. Mimulus geeft meer moed en vertrouwen.

Zit ook in de mix eerste hulp voor dieren

 

Red Chestnut

Sommige dieren hebben een overmatig gevoel van beschermen. Een voorbeeld kan zijn een dier met jongen of bij herplaatsing omdat hij bang is zijn nieuwe eigenaar ook te moeten verliezen. Red Chestnut voor meer vertrouwen dat allemaal niet zo'n vaart zal lopen.

Zit ook in de mix overplaatsing

Cherry Plum

Voor het gevoelige dier dat de spanning tussen hun mensen opvangt, kan voor irrationeel gedrag zorgen, in ene die hap of grauw die je niet verwacht.  Het dier heeft een innerlijk conflict en hij kan dit alleen tijdelijk kwijt met een uitval. Cherry Plum zal het dier ontdoen van die onderliggende spanning in zijn lichaam.

Zit ook in de mix eerste hulp voor dieren


Onzekerheid, ken jezelf

Cerato
Twijfelachtig en onzeker en doet daarom maar niets. Deze dieren kunnen een wat domme indruk geven terwijl ze het niet zijn. Vraagt bevestiging of hij de dingen goed doet. Kijkt de dingen af bij anderen en is gevoelig voor kritiek. Cerato zal 'm meer zelfvertrouwen geven.

Scleranthus

Stemmingswisselingen en onevenwichtigheid. Moeite hebben met keuzes maken wat een onvoorspelbaar gedrag laat zien. Reisziekte en/of evenwichtstoornis.
Voor innerlijke balans, duidelijk keuzes kunnen maken en helderheid.

Gentiaan
Pessimistisch, sceptisch, reageert met depressie, elke kleine taak wordt gezien als een groot gewicht, gemakkelijk ontmoedigd wanneer geconfronteerd met problemen, onzekerheid en twijfel bij gebrek aan vertrouwen.
Vertrouwen en vertrouwen in de toekomst en het overwinnen van obstakels. Wilskracht. Halfvol glas!

Zit ook in de mix Verdriet

Zit ook in de mix Neerslachtigheid

Gorse
Hopeloos, wanhopig, depressief, berustend, teleurgesteld, maar is overtuigd tegen zijn veroordeling.
Hoop voor de toekomst, optimisme, acceptatie van iemands lot.

Zit ook in de mix Burn Out

Zit ook in de mix vrouw

Zit ook in de mix Neerslachtigheid

Zit ook in de mix Angst & Paniek

Hornbeam
Mentale vermoeidheid, verwarring, depressie of mentale stress van de eentonigheid van routine, onzeker hoe de dag het hoofd te bieden, moeite van concentratie. Maandagochtend gevoel.
Kracht en vitaliteit, mentaal belasten. Zin in de dag.

Zit ook in de mix Burn Out

Zit ook in de mix vrouw

Zit ook in de mix Neerslachtigheid

Zit ook in de mix Focus

Wild Oat
Heeft gevonden zijn roeping in het leven, ontevreden, verveeld, kan hij niet kiezen tussen vele mogelijkheden.
Waarnemen en realiseren van hun roeping, combineren alle talenten.

Zit ook in de mix Burn Out

Zit ook in de mix Passie


onvoldoende interesse in het hier en nu, leef meer bij de dag

Clematis
Ontsnappen uit de werkelijkheid in een fantasiewereld, afgeleid, onoplettend, dromer, traag, moe van gebrek aan vitaliteit, bleek, gebrek aan concentratie en geheugen.
Positieve relatie met het leven en met je lichaam in het hier en nu, creatief, aandacht.

Zit ook in mix ADHD & Focus

Zit ook in de mix Burn Out

Zit ook in de mix Verdriet

Zit ook in de mix vrouw

Zit ook in de mix Relax

Zit ook in de mix Neerslachtigheid

Zit ook in de mix Passie

Zit ook in de mix Angst & Paniek

Zit ook in de mix Focus

Honeysuckle
Ontsnappen in het verleden, nostalgie, melancholische spijt, verlangen naar huis, wil hij niet vergeten.
In het heden, relatie met de tijd, met inbegrip van de les van de opgedane ervaring.

Zit ook in de mix neerslachtigheid

Zit ook in mix de Verdriet

Zit ook in de mix vrouw

Zit ook in de mix 'de reis van Sterven'

Chestnut Bud
Slechte observatie van het leven, denk te veel aan de toekomst, angstig niet te maken in de tijd, ongeduld, haast, herhalen dezelfde fouten, leerproblemen.
Het omvat lessen van het leven, aandacht en concentratie.

Zit ook in de mix Focus

Wild Rose
Berusting, apathie, passiviteit, verdriet, onverschilligheid, innerlijk leeg, vermoeidheid, gebrek aan vitaliteit. Kan goed helpen bij duizelingen.
Interesse voor het leven, levensenergie, liefde voor het leven. Actieve deelname aan het leven.

Zit ook in de mix Burn Out

Zit ook in de mix Verdriet

Zit ook in de mix Neerslachtigheid

Zit ook in de mix Vrouw

Zit ook in de mix Passie

Olive
Totale uitputting, fysieke en mentale vermoeidheid, alles wordt gezien als te veel, wil gewoon niet meer interesse in de wereld slapen.
Kracht en vitaliteit, kan omgaan met de vitale energie.

Zit ook in mix Burn Out

Zit ook in de mix vrouw

Zit ook in de mix Focus

White Chestnut
Aanhoudende gedachten of preoccupatie, mentale spanning, verwarring, moeite met concentratie en luisteren, wanhoop van mentale kwelling.
Mentale rust, mind control. Overwinnen van zorgen.

Zit ook in mix ADHD & Focus

Zit ook in de mix Burn Out

Zit ook in de mix vrouw

Zit ook in de mix Relax

Zit ook in de mix Slaap

Zit ook in de mix Angst & Paniek

Zit ook in de mix Focus

Mustard
Cyclische depressie, diep en donker, melancholie, het verschijnt en verdwijnt blijkbaar zonder reden, verpakt in het donker heeft geen interesse meer in de wereld.
Innerlijke stabiliteit, sereniteit, vreugde, vrede.

Zit ook in mix neerslachtigheid


Eenzaamheid, maak contact met anderen

Heather
Egocentrisme, niet in staat om anderen te horen en waar te nemen, spraakzaamheid, hypochondrie, het behoeftige kind, hij beweegt als in een kooi gemaakt van hun eigen problemen, niet in staat om alleen te blijven.
Zorgt voor anderen, innerlijke rust, altruïsme, naar anderen luisteren, invoelingsvermogen. Kan goed alleen zijn.

Impatiens
Ongeduld, mentale spanning, impulsief en ongeduldig, prikkelbaar.
Snel in denken en handelen, uitgebreid, kalm en meer geduld.

Zit ook in de mix Burn Out

Zit ook in de mix vrouw

Zit ook in de mix Relax

Zit ook in de mix Slaap

Zit ook in de mix Neerslachtigheid

Zit ook in de mix Passie

Zit ook in de mix Angst & Paniek

Zit ook in de mix Focus

 

Water Violet
Hij gaat met pensioen met een gevoel van superioriteit, trots, het gevoel dat ze niet meer spreken, wil alleen zijn, innerlijke eenzaamheid, hij wordt niet begrepen.
Openheid, nederigheid, communicatie, wijsheid, tolerantie. Verbinden met anderen.

Zit ook in de  mix Verdriet


Overgevoeligheid, blijf bij jezelf

Agrimony
Innerlijke kwelling, angst, masker van geluk, niet buiten hun eigen problemen, een neiging om af te blazen van de drug (voedsel, roken, alcohol, enz.), angst voor verlating, vermijdt conflicten. Vertellen wat je dwars zit.
Innerlijke rust, rust, tevredenheid, gevoel van eigenwaarde, ik ben eerlijk over mijn gevoelens en laat mezelf zien.

Zit ook in de mix Slaap

Holly
Voelt zich uitgesloten en onzeker van liefde, emotioneel en impulsief; jaloezie, haat, afgunst, wraak, woede, woede, gehard hart.
Goddelijke liefde, bewustzijn van de eenheid innerlijke harmonie, open hart.

Centaury
Zegt geen nee, beïnvloedbaar, zwak karakter, moe, dienstbaar, handelingen om anderen te behagen, uitgebuit door anderen, verwaarloost zichzelf en zijn behoeften, wordt geannuleerd.
Vermogen om je eigen ruimte in te nemen en grenzen te geven, het maken zelf nuttig voor anderen aan de basis van eigen innerlijke en fysieke kracht. Assertief.

Walnut
Overgevoelig en gemakkelijk beïnvloed door anderen, in tijden van grote verandering; gebrek aan bescherming, moeilijkheden om oude banden en gewoonte te snijden, gebrek aan duidelijkheid om een verandering aan te brengen.
Koel, beschermd tegen invloeden van buitenaf, open voor verandering.

Zit ook in de mix Burn Out

Zit ook in de  mix Verdriet

Zit ook in de mix vrouw

Zit ook in de mix Relax

Zit ook in de mix Slaap

Zit ook in de mix Neerslachtigheid

Zit ook in de mix Passie

Zit ook in de mix Angst & Paniek

Zit ook in de mix Focus

Zit ook in de mix 'de reis van Sterven'


Ontmoediging en wanhoop, vind hoop en geluk

Larch
Gebrek aan zelfvertrouwen, onzekerheid, minderwaardigheidscomplex, er zijn angsten voor falen, zelfbeheersing, wanhoop.
Zelfvertrouwen, spontaan gevoel van eigenwaarde. Gewoon beginnen in vertrouwen.

Oak
Plichtsbesef, geeft nooit op, chronische vermoeidheid, je negeert de noodzaak om te rusten, het niet herkennen van eigen grenzen.
Kracht, vasthoudendheid, moed, acceptatie en erkenning van eigen grenzen. Leren luisteren naar je lichaam genoeg is genoeg.

Zit ook in de mix Burn Out

Zit ook in de mix vrouw

Zit ook in de mix Relax

Zit ook in de mix Focus

Pine
Zich schuldig voelen, zichzelf de schuld geven, zichzelf bekritiseren, stoer en hard met zichzelf, wordt gevreesd om er slecht uit te zien, schaamte voor zijn eigen fouten, angst, te worden belast met verantwoordelijkheid en fouten van anderen, depressie, wanhoop.
Vergeving, nederigheid, vrijheid van schuld, het begrijpen van de leer van de fouten. Het vergeven van jezelf en anderen.

Zit ook in de mix Burn Out

Zit ook in de mix Verdriet

Elm
Zich te verantwoordelijk voelen, overweldigd door de plichten en verantwoordelijkheden, vermoeidheid, kortstondige uitputting, ontmoediging en twijfel om aan de ondernomen taken te zijn.
Altruïsme en evenwichtig verantwoordelijkheidsgevoel, de verantwoordelijkheid om met vertrouwen te leven, betast voor het onmogelijke, betrouwbaarheid. Vertrouwen hebben dat je het aankan en beseffen dat je niet verantwoordelijke ben t voor de hele wereld.

Zit ook in de mix Burn Out

Zit ook in de mix Relax

Zit ook in de mix Slaap

Zit ook in de mix Angst & Paniek

Sweet Chestnut
Diepe wanhoop, het gevoel van het hebben bereikt van de grens van uithoudingsvermogen, is er geen hoop meer, het gevoel van een innerlijke leegte en absolute eenzaamheid, wordt verondersteld te worden verlaten door God, zie je niet het gevoel van de toekomst meer, verloren van binnen.
Wedergeboorte, geloof, spirituele ervaring, het wakkert hoop en visie van de toekomst. Het licht aan de einde van de tunnel.

Zit ook in de mix Verdriet

Zit ook in de mix vrouw

Zit ook in de mix Neerslachtigheid

Zit ook in de mix Angst & Paniek

Crab Apple
Gevoel vies en onzuiver, ze zijn niet accepteren de fysieke grenzen, schaamte voor het lichaam, geobsedeerd door detail en netheid. Moeite hebben met openbare, vreemde toiletten.
Zuiverheid en natuurlijke openhartigheid, ordebalans, acceptatie van diversiteit, comfortabel gevoel in het lichaam.

Zit ook in de mix vrouw

Star of Bethlehem
Nuttig na een schok, spirituele mentale en fysieke trauma, verlamming, verdriet, wanhoop, angst, angst, verleden ervaring zowel oude als recente.
Ontsluiten, overwinnen en integreren van trauma, troost van de ziel. Verwerken van verdriet en emoties.

Zit ook in de mix Burn Out

Zit ook in de mix Verdriet

Zit ook in de mix vrouw

Zit ook in de mix Relax

Zit ook in de mix Slaap

Zit ook in de mix Neerslachtigheid

Zit ook in de mix Passie

Zit ook in de mix Angst & Paniek

Zit ook in de mix Focus

Zit ook in de mix 'de reis van Sterven'

Willow
Slachtofferschap, klaagzang, bitterheid, woede, afgunst, de wereld wordt beschuldigd van hun eigen lot, een gevoel van onrecht, bitterheid, wrok, wanhoop.
Zich bewust zijn van verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leven. Het leven weer zonnig gaan bekijken.

Zit ook in de mix vrouw


leven en laten leven

Vervain
Overmatig enthousiasme, fanatisme, met grote kracht kijken om anderen van zijn ideeën te overtuigen, te veel wil, impulsief, vechten voor het juiste idee.
Tolerantie, begrip, erkenning van andere ideeën en waarheid. Minder de behoefte hebben andere te overtuigen.

Zit ook in de mix Relax

Zit ook in de mix Slaap

Zit ook in de mix Focus

Beech
Intolerant voor de gebreken van anderen, arrogant, let eerst op de fouten, vooroordelen, kritiek, een ongebruikelijke omgeving, zowel fysiek als sociaal, prikkelbaar, ontevreden.
Tolerantie, begrip. Het goede zien in anderen en tolerant zijn.

Zit ook in de mix vrouw

Rock Water
Hard en hard voor zichzelf, afzien van zijn eigen verlangens, opoffering, grote wil, discipline, spiritueel perfectionisme.
Flexibiliteit, harmonie tussen geest en lichaam. Ik ben minder streng voor mezelf. Meer genieten.

Vine

Vine, voor evenwichtig leiderschap door het juiste gebruik van macht en wil.

Dominantie, zeker van hun zaak, controle nemen in elke situatie. Ze kunnen het heel moeilijk vinden om het standpunt van een ander te horen en zullen anderen die 'zwakker'  zijn dan zichzelf intimideren, vaak zonder te beseffen wat ze doen. De tiran of pestkop.

Vine helpt om het hart te openen en om de persoonlijkheid eraan te herinneren dat positief leiderschap het resultaat is van een partnerschap tussen het hart en de geest.

Zit ook in de mix Focus

Chicory

Chicory helpt ongebonden en onbaatzuchtige liefde te herstellen. Bezitterig en vastklampen. Emotioneel behoeftig, manipulatief, gemakkelijk in zelfmedelijden en wrok vallen als hun inspanningen om anderen te 'helpen' niet worden gewaardeerd. Achter de negatieve Chicory staat legt een innerlijke leegte en het gevoel van ongewenste of onbemind dat onbewust drijft de persoonlijkheid om deze nogal egoïstische en manipulatieve manieren om zijn behoeften voldaan te gebruiken.

Chicory helpt om deze persoonlijkheidskenmerken op te lossen en om de meer evenwichtige energie van de 'universele moeder' te bevorderen die haar liefde onvoorwaardelijk geeft, wetende dat liefde eeuwig overvloedig is..