• Gratis verzending binnen Nederland
 • Afhalen in Amsterdam of Eemnes
 • 20 jaar ervaring

Kinderen

De Bach Flower Remedies is een natuurlijke stress en emotionele opluchting, veilig voor kinderen. De Bach Flower remedies kinderen omgaan met elke dag angsten, dagdromen, eigenwaarde, zorgen, verdriet, zelfacceptatie, school kwesties etc.

Kinderen reageren snel op de Bach Flower Remedies omdat ze nog niet jaren van onopgeloste emotionele onevenwichtigheden hebben gehad. Ouders die de Bach Flower Remedies aan hun kinderen geven, zijn vaak verbaasd over het positieve effect dat de remedies hebben op hun kinderen. Gillende kinderen vinden plotselinge opluchting, verlegen en angstige kinderen vinden moed, ongeduldige en boze kinderen vinden rust en ontmoedigde kinderen vinden de wil om verder te gaan. 

In sommige gevallen is het beter om zowel het kind als de ouders bloesem remedies te geven, te denken aan patronen die doorbroken moeten worden.

Bloesems kunnen helpen bij angsten, dagdromen, eigenwaarde, zorgen, verdriet, zelfacceptatie, schoolkwesties etc. 

Eerst komen alle Bach bloesems en daarna de Indigo remedies.

 

©Susanne Winberg (illustraties)


Alle Bach bloesems op een rij, per categorie, speciaal voor kinderen

 

Angst > Rock Rose, Aspen, Mimulus, Red Chestnut, Cherry Plum

Onzekerheid > Hornbeam, Gorse, Gentian, Scleranthus, Wild Oat, Cerato

Onvoldoende interesse in het hier en nu > Olive, White Chestnut, Wild Rose, Honeysuckle, Chestnut bud, Clematis, Mustard

Eenzaamheid > Heather, Impatiens, Water Violet

Overgevoeligheid > Holly, Centaury, Agrimony, Walnut

Ontmoediging en wanhoop > Larch, Oak, Crab Apple, Star of Bethlehem, Willow, Elm, Pine, Sweet Chestnut

Leven en laten leven > Vine, Vervain, Beech, Chicory, Rock Water 

Angst

Rock Rose/Zonneroosje

Rock Rose is voor het kind dat plotseling vreselijk is geschrokken, in paniek is geraakt of stijf staat van angst. Deze remedie kun je ook geven aan het kind dat schreeuwend uit een nachtmerrie wakker wordt, bij acute ziekte of bij een ongeluk. Rock Rose kan het kind helpen om rustiger te worden.

 

Mimulus/Maskerbloem

Mimulus is voor het kind dat bang is en je weet waarvoor. Enkele voorbeelden: hij is bang voor dieren, voor andere kinderen of voor een bepaald persoon, voor publiek of hij heeft watervrees. Het kan ook zijn dat hij bang is om mee te gaan op schoolreisje of om een spreekbeurt te houden. Het kind voelt zich meestal niet snel op zijn gemak en kan zich daardoor nerveus gedragen. Deze remedie kun je ook geven aan het verlegen kind dat snel last heeft van blozen of stotteren. Klampt erg aan zijn moeder en is in zichzelf gekeerd. Mimulus kan het kind helpen om zijn angsten en verlegenheid te overwinnen.

Deze bloesem zit ook in de mix Eerste schooldag combi

 

Cherry Plum/Kerspruim

Cherry Plum is voor het kind dat last heeft van plotselinge driftbuien of onbeheerste woedeuitbarstingen. Hij is bang om de controle te verliezen, maar is juist daardoor geneigd dingen te doen die hij helemaal niet wil doen. Kan last hebben van bedplassen omdat hij overdag zijn emoties moet bedwingen. Deze remedie is ook geschikt voor het kind dat zichzelf op de grond gooit of met zijn hoofd tegen de muur bonkt. Het kan zijn dat hij zich probeert in te houden, maar vaak lukt dat niet. Cherry Plum kan het kind helpen om meer zelfbeheersing te ontwikkelen en om dwanggedachten te laten verdwijnen. 

Deze bloesem zit ook in de mix Eerste schooldag combi

Aspen/Ratelpopulier

Aspen is voor het fantasierijke gevoelige kind dat last heeft van steeds terugkerende angsten. Hij weet niet goed waarvoor hij bang is en wil er liever ook niet over praten. Het kan zijn dat hij bang is voor enge dingen als hij gaat slapen of hij wil dat er de hele nacht een lichtje blijft branden. er kunnen ook monsters onder het bed zitten. Als je weet dat je kind vaak last heeft van nare dromen of nachtmerries, kun je het van tevoren Aspen geven. Deze remedie kun je ook geven bij angstige voorgevoelens. Aspen kan het kind helpen om minder bang te zijn.

Deze bloesem zit ook in de mix Eerste schooldag combi

Red Chestnut/Rode Kastanje

Red Chestnut is voor het kind dat overmatig bezorgd is om anderen. Bijvoorbeeld als zijn ouders weggaan, is hij bang dat er wat met hen gebeurt. Of hij is overdreven beschermend naar een broertje of zusje toe, dit kan komen omdat hij op jonge leeftijd al veel verantwoordelijkheid heeft gekregen. Het kan ook zijn dat hij de overbezorgde houding van een vader of moeder overneemt.  Red Chestnut kan het kind helpen om minder bezorgd en angstig om anderen te zijn.

 


Onzekerheid

Gentian/Gentiaan

Gentian is voor het kind dat snel ontmoedigd en teleurgesteld is door bijvoorbeeld slechte cijfers op school. Het kan zijn dat hij daarom niet meer naar school wil. Het kind kan vol enthousiasme ergens aan beginnen, maar als het even tegenzit, geeft hij snel op. Deze remedie is ook voor het depressieve kind, als je weet waarom hij ongelukkig is. Gentian kan het kind helpen om weer moed te verzamelen om met tegenslagen of nare dingen om te gaan.

 

 

Cerato/Loodkruid

Cerato is voor het kind dat twijfelt aan zichzelf en constant bevestiging vraagt. Hij wil steeds weten of hij het goed doet. Hij durft niet op zijn eigen oordeel te vertrouwen. Hij heeft de neiging gedragingen van anderen na te doen. Of hij gaat af op het oordeel van anderen, om het vooral goed te willen doen. Hij gaat daarbij voorbij aan zijn eigen gevoelens en intuïtie. Cerato kan het kind helpen om zekerder van zichzelf te worden.

 

 

Scleranthus/Hardbloem

Scleranthus is voor het kind dat moeite heeft met het kiezen uit twee verschillende dingen. Hij wordt heen en weer geslingerd tussen de mogelijkheden. Hij is onevenwichtig, niet stabiel in zijn emoties en kan grillig gedrag vertonen. Hij kan last hebben van sterk wisselende stemmingen, bijvoorbeeld “Jantje lacht, Jantje huilt”. Deze remedie kun je ook geven als je kind snel misselijk of ziek wordt tijdens het reizen. Scleranthus kan het kind helpen om evenwichtiger te zijn en om gemakkelijker keuzes te maken.

Hornbeam/Haagbeuk

Hornbeam is voor het kind dat zich bij voorbaat al uitgeput voelt. Bijvoorbeeld als hij na een vakantie weer naar school moet. Of hij heeft last van het “maandagochtendgevoel” en ziet op tegen de sleur van alledag. Bij gebrek aan motivatie stelt het kind dingen uit en kan hij geen enthousiasme meer opbrengen. Hij heeft geen puf om aan zijn huiswerk te beginnen.

Hornbeam kan het kind helpen om weer moed te krijgen om dingen aan te pakken.

 

Gorse/Gaspeldoorn

Gorse is voor het kind dat denkt dat alles hopeloos is geworden. Bijvoorbeeld omdat hij lang ziek is geweest of omdat hij gezakt is voor een examen. Hij ziet geen lichtpuntje meer. Of hij is wanhopig door iets wat gebeurd is en hij wil ook niet meer proberen er iets aan te doen. Gorse kan het kind helpen om weer optimistisch te worden.

Wild Oat/Ruwe Dravik

Wild Oat is voor het kind dat niet goed weet wat hij wil. Hij kan besluiteloos en wispelturig zijn. Of hij weet niet welke richting hij wil kiezen in zijn leven. Dit kan leiden tot ontevredenheid en frustratie. Het kan zijn dat het kind al verschillende dingen heeft geprobeerd, maar daar snel op uitgekeken raakte.

Wild Oat kan het kind helpen om erachter te komen wat hij werkelijk wil.


onvoldoende interesse in het hier en nu

Chestnut Bud/Kastanjeknop

Chestnut Bud is voor het kind dat niet leert van de fouten die hij maakt. Hij heeft elke keer de gewoonte om dingen verkeerd te doen. Of hij vergeet steeds hetzelfde. Het kan zijn dat het kind het daarom moeilijk vindt om op te letten of moeite heeft om mee te komen op school. Chestnut Bud kan het kind helpen om van zijn ervaringen te leren om zo een steeds terugkerend gedragspatroon te helpen veranderen.

 

 

Honeysuckle/Kamperfoelie

Honeysuckle is voor het kind dat heimwee heeft als hij een tijdje van huis, bijvoorbeeld op kamp of uit logeren, is. Of het kind is op schoolreisje en mist zijn ouders en zijn vertrouwde omgeving. Het kan ook zijn dat het kind heimwee heeft naar vroeger of, na een verhuizing, naar een huis, een buurt of een school. Wat is geweest, is nu niet meer en dat ervaart het kind als een gemis. Honeysuckle kan het kind helpen om herinneringen los te laten en gelukkiger te zijn in het “hier en nu”.

Deze bloesem zit ook in de mix Eerste schooldag combi

Clematis/Bosrank

Clematis is voor het kind dat vaak dagdroomt. Hij is onoplettend en afwezig, waardoor hij de neiging kan hebben overal tegenaan te lopen. Hij ontvlucht de werkelijkheid door helemaal op te gaan in zijn fantasieën en spelletjes. Het kind leeft in zijn eigen wereld en heeft weinig belangstelling voor zijn omgeving. Hij lijkt niet echt gelukkig. Clematis kan het kind helpen om meer in het “hier en nu” te leven.

 

White Chestnut/Paardenkastanje

White Chestnut is voor het kind dat bepaalde gedachten in zijn hoofd niet kan stoppen. Het blijft maar doormalen in zijn hoofd. Deze remedie kun je geven bij een gebrek aan concentratievermogen als gevolg van te veel denken. Het kind hoort bijvoorbeeld niet meer dat iemand hem aanspreekt. Of hij kan niet in slaap komen, vanwege de onophoudelijke gedachtenstroom.

White Chestnut kan het kind helpen om weer een “helder” hoofd te krijgen.

Wild Rose/Hondsroos

Wild Rose is voor het kind dat weinig plezier heeft in het leven. Hij heeft geen zin om ook maar iets te doen en toont weinig enthousiasme. Dit kan zich uiten in gedemotiveerd gedrag. Meestal berust het kind in zijn lot. Hij reageert apathisch en is ook weinig assertief naar andere kinderen.

Wild Rose kan het kind helpen om weer enthousiast te worden.

Mustard/Herik

Mustard is voor het kind dat last heeft van vreselijke bedroefdheid. Het lijkt alsof donkere wolken zich boven zijn hoofd samenpakken, waardoor hij niet meer blij kan zijn. Het lijkt alsof hiervoor geen verklaring is, maar soms is een niet onderkende ergernis over een situatie of over een bepaald persoon de oorzaak. Soms verdwijnt het gevoel weer net zo plotseling, maar vaak keert het regelmatig terug. Mustard kan het kind helpen om weer vreugdevol en evenwichtiger te worden.

Olive/Olijf

Olive is voor het kind dat moe of uitgeput is, omdat hij bijvoorbeeld net ziek is geweest. Hij is lusteloos en heeft weinig energie meer. Hij heeft veel slaap nodig, omdat hij oververmoeid is. Deze remedie kun je ook geven als het kind erg vermoeid is geraakt door school of door te veel studeren. Het kind is uitgeput en ziet het niet meer zitten. Olive kan het kind helpen om weer vitaler te worden.

Deze bloesem zit ook in de mix Eerste schooldag combi


Eenzaamheid

Heather/Struikheide

Heather is voor het kind dat te veel over zichzelf praat en altijd de aandacht op zich wil vestigen. Hij is erg met zichzelf bezig en interesseert zich niet voor wat anderen bezighoudt. Hij schept graag op en verzint er dan het liefst van alles bij. Andere kinderen zullen hem hierdoor gaan mijden, waardoor hij steeds eenzamer wordt. Heather kan het kind helpen om zich, met minder aandacht van anderen, weer gelukkig te voelen en om ook aandacht en begrip voor anderen te hebben.

Deze bloesem zit ook in de mix Eerste schooldag combi

Impatiens/Reuzenbalsemien

Impatiens is voor het kind dat ongeduldig en geïrriteerd is. Hij krijgt snel genoeg van iets en de dingen gaan hem al gauw te langzaam. Als hij ongestoord zijn gang kan gaan, zal hij geen behoefte hebben aan het invloed willen uitoefenen op anderen. Zijn rusteloosheid en gejaagdheid kan leiden tot nerveuze trekjes.

Impatiens kan het kind helpen zijn spanning te verminderen en meer geduld en begrip op te brengen voor het tempo van anderen.

 

Water Violet/Waterviolier

Water Violet is voor het kind dat zich teruggetrokken en afstandelijk gedraagt. Hij kan daardoor niet goed communiceren. Het kind kan zich eenzaam gaan voelen door zijn houding. Hij lijkt moeilijk te benaderen en zal niet gauw over zijn gevoelens praten met anderen. Deze remedie kun je geven aan het kind dat vaak uren alleen speelt zonder contact te hebben met anderen.

Water Violet kan het kind helpen om meer open te staan voor anderen en om hen meer “toe te laten”.


Overgevoelig en beïnvloedbaar

Agrimony/Agrimonie

Agrimony is voor het kind dat vrolijk lijkt, maar het niet is. Hij verbergt zijn verdriet achter een glimlach en wuift zijn angsten of nare gevoelens weg. Hij slikt zijn tranen in. Hij gaat ruzies liever uit de weg. Het kan zijn dat hij geneigd is om zijn gevoelens weg te eten (met bijvoorbeeld snoep) of ze op een andere manier weg te stoppen. Agrimony kan het kind helpen bij het aanvaarden en het uiten van zijn gevoelens.

Centaury/Duizendguldenkruid

Centaury is voor het kind, dat meestal braaf doet wat hem gezegd wordt. Hij zal niet gemakkelijk een keer “nee” zeggen. Hij is gewillig en meegaand. Het kan zijn dat hij zich door zijn vriendjes laat gebruiken of gemakkelijk laat overhalen. Of hij is vaak het pispaaltje van de klas. Het kind voelt zich er helemaal niet goed onder, maar hij mijdt de confrontatie. Centaury kan het kind helpen om op zijn tijd nee te zeggen en meer voor zichzelf op te komen.

 

Holly/Hulst

Holly is voor het kind dat snel humeurig, jaloers, ontevreden of achterdochtig is. Het kan zijn dat hij zijn gevoelens uit in het pesterig of zelfs agressief doen tegen andere kinderen. Deze remedie is ook voor het kind dat jaloers is op de nieuwe baby. Holly kan het kind helpen zich weer gelukkiger met zichzelf te voelen en vriendelijker met andere kinderen om te gaan.

Walnut/Walnoot

Walnut is voor het kind dat moeite heeft met grote veranderingen in het leven, bijvoorbeeld voor het eerst naar school gaan, een verhuizing of in de puberteit. Terwijl hij meestal heel goed weet wat hij wil, wordt hij snel beïnvloed door ideeën en stemmingen van anderen. Walnut kan het kind helpen om standvastiger te zijn en om gemakkelijker veranderingen te doorstaan.

Deze bloesem zit ook in de mix Eerste schooldag combi


Moedeloosheid en wanhoop

Larch/Lariks

Larch is voor het kind dat zich niet in staat voelt om alleen iets te ondernemen. Hij denkt iets niet te kunnen, dus begint hij er niet eens aan. Hij heeft veel zachte aanmoediging van zijn ouders of leerkracht nodig. Deze remedie kun je geven bij gebrek aan zelfvertrouwen, een minderwaardigheidscomplex, faalangst, bang om voor gek te staan, enzovoort. Larch kan het kind helpen meer zelfvertrouwen te ontwikkelen om dingen aan te pakken.

 

 

Oak/Eik

Oak is voor het kind dat altijd maar doorgaat en nooit opgeeft. Hij heeft een groot plichtsbesef en hij is een echte doorzetter. Hij werkt erg hard en vindt bijvoorbeeld dat hij zijn huiswerk ten koste van alles moet doen. Hij dwingt zichzelf situaties tot het uiterste te doorstaan, soms zelfs als het zinloos is geworden. Hij vindt dat hij zelf al zijn problemen moet oplossen. Oak kan het kind helpen om weer kracht te vinden om door te gaan, zonder zijn behoeftes daarbij uit het oog te verliezen.

 

Pine/Den

Pine is voor het kind dat zich snel schuldig voelt of zelfs de schuld op zich neemt voor iets wat hij niet eens heeft gedaan. Het kind denkt altijd dat het door hem komt als er wat fout gaat. Hij had het anders of beter moeten doen. Het kan ook zijn dat het kind zich schaamt voor iets uit het verleden en dit niet kan loslaten. Hij reageert hierin te gewetensvol of blijft zichzelf verwijten maken. Pine kan het kind helpen om als er dingen verkeerd gaan, zichzelf hierin meer te accepteren en zich geen verwijten te maken.

Willow/Wilg

Willow is voor het kind dat ontevreden is. Hij lijkt verbitterd en vol wrok naar het leven. Hij kan mopperig en chagrijnig reageren. Waarom hij zich zo gedraagt, is niet altijd duidelijk. Hij voelt zich snel slachtoffer van de omstandigheden en kan zich erg zielig voelen. Het kind vindt het vaak moeilijk om te vergeven en te vergeten.

Willow kan het kind helpen om weer een positieve houding aan te nemen.

 

Elm/Iep

Elm is voor het kind dat het gevoel heeft dat het hem te veel is geworden. Misschien had hij te veel hooi op zijn vork genomen of is hij overbelast door het vele werk, bijvoorbeeld in de examentijd. Deze remedie is voor het kind dat tijdelijk niet meer opgewassen is tegen de verantwoordelijkheden en daardoor het gevoel heeft de situatie niet meer aan te kunnen. Elm kan het kind helpen om weer kracht en vertrouwen te krijgen om zijn taken weer aan te kunnen.

Sweet Chestnut/Tamme kastanje

Sweet Chestnut is voor het kind dat zich totaal verloren en erg eenzaam voelt. Bijvoorbeeld tijdens moeilijke perioden als het kind niet meer weet waar hij het zoeken moet en geen enkele uitweg meer ziet. De situatie lijkt ondraaglijk. Deze remedie kun je geven als het kind zich door alles en iedereen in de steek gelaten voelt. Sweet Chestnut kan het kind helpen om kalmer te worden en weer vertrouwen in het leven te krijgen.

Star of Bethlehem/Vogelmelk

Star of Bethlehem is voor het kind dat veel verdriet heeft. Hij is ontroostbaar. Deze remedie kun je geven als het kind in een shocktoestand verkeert, maar ook bij een niet verwerkt verdriet uit het verleden, bijvoorbeeld een geboortetrauma. Je kunt deze remedie aan pasgeboren baby’s geven (bijvoorbeeld toevoegen aan het badwater) voor de schok van het geboren worden.

Star of Bethlehem kan het kind helpen om de traumatische ervaring te verwerken en het verdriet te verzachten.

 

Crab Apple/Appel

Crab Apple is voor het kind dat overdreven precies of pietluttig is, zodat dingen gemakkelijk een obsessie kunnen worden. Hij is gauw vies van iets of van zichzelf. Deze reinigingsremedie is daarom geschikt bij huiduitslag, acné, zweetvoeten, enzovoort. Deze remedie is ook voor de puber die zich voor zijn veranderende lichaam schaamt. Crab Apple kan het kind helpen zichzelf te accepteren.

 


leven en laten leven

Rock Water/Bronwater

Rock Water is voor het kind dat ontevreden is over of te streng is voor zichzelf. Hij is perfectionistisch en niet snel tevreden over zijn prestaties. Hij stelt hoge eisen aan zichzelf en is weinig flexibel. Het kind houdt vast aan starre denkbeelden over zichzelf en anderen. Hij wil graag voor hen een voorbeeld zijn. Rock Water kan het kind helpen wat gemakkelijker voor zichzelf te zijn.

Chicory/Cichorei

Chicory is voor het kind dat constant aandacht vraagt. Hij claimt je helemaal en kan er niet goed tegen om alleen te zijn. Om anderen te manipuleren is hij gauw in tranen of gebruikt hij andere trucjes. Hij gedraagt zich bezitterig en veeleisend en hij wil graag alles voor zichzelf houden. Chicory kan het kind helpen om meer tevreden met zichzelf te zijn.

 

Vervain/IJzerhard

Vervain is voor het kind dat zeer vasthoudend is in zijn ideeën en overtuigingen. Hij heeft een groot rechtvaardigheidsgevoel. Hierdoor kan hij overenthousiast, gespannen en gefrustreerd raken. Het kan zijn dat het kind daardoor niet meer in staat is om ergens mee op te houden, zich verzet tegen de slaap of overactief is. Hij heeft zoveel energie dat hij zichzelf soms niet meer kan afremmen. Vervain kan het kind helpen om meer rust in zichzelf te krijgen.

Deze bloesem zit ook in de mix Eerste schooldag combi

Vine/Wijnrank

Vine is voor het kind dat de neiging heeft om anderen te domineren. Dit kan zich zelfs uiten in agressief gedrag naar zijn omgeving toe. Deze remedie kun je geven als het kind altijd bepaalt welk spel er gespeeld wordt of de leider van de groep wil zijn. Hij wil alles altijd bepalen. Vine kan het kind helpen om de gevoelens van anderen te respecteren, zodat hij weer plezier krijgt in het samen doen van allerlei activiteiten.

Beech/Beuk

Beech is voor het kind dat zich snel ergert aan anderen. Hij gedraagt zich onverdraagzaam en heeft snel kritiek op anderen. Hij is snel geïrriteerd en staat rap met z’n oordeel over anderen klaar. Deze remedie kun je ook geven aan het kind dat neerkijkt op andere kinderen, die hij maar raar of dom vindt. Beech kan het kind helpen om meer begrip te krijgen voor anderen en verdraagzamer te zijn.


Indigo remedies, ontwikkeld voor nieuwetijdskinderen

Voor kinderen die:

 • gebrek aan vertrouwen in eigen kunnen
 • zich te veel zorgen maken over toetsen of examens
 • hebben de neiging om in hun eigen weg te gaan door gebrek aan zelfvertrouwen

Confidence helpt het kind dat niet in zichzelf gelooft. Hebben het vaak moeilijk om een examen of test te doen. Hij kent de informatie, maar kan niet bij deze informatie komen op het moment dat hij het nodig heeft.  Conficence geeft een onbewuste kracht om vertrouwen te hebben in zichzelf.

Deze bloesem zit ook in de mix Eerste schooldag combi

Deze bloesem zit ook in de mix Examen combi

Voor kinderen die:

 • moeite hebben met hun boze gevoelens en agressie

Chill helpt je om de keel te deblokkeren, zodat je deze gevoelens kunt uiten. Woede is een normale emotie. Als woede echter wordt geblokkeerd of onderdrukt, kan het een probleem worden. Als je kind zich boos voelt, en hij kan zich niet uiten dan bouwt de woede zich op. Chill zal helpen met uiten.

Voor kinderen die:

 • gepest worden
 • verlegen
 • bang voor andere mensen

De meeste kinderen voelen zich wel eens gepest, maar kinderen die gevoelig en anders zijn, lopen meer kans om gepest te worden, simpelweg omdat ze anders zijn. Als een kind gewend is gepest te worden, kunnen ze verwachten dat het zal gebeuren en dit wordt een zichzelf in stand houdende vicieuze cirkel. De essentie van Champion gaat over het helpen van een kind om die cyclus te doorbreken.

Deze bloesem zit ook in de mix Eerste schooldag combi

Voor kinderen die:

 • geen verdriet laten zien
 • Hij trekt zich terug als hij van streek is
 • ongewoon gedrag vertonen na een verdriet, bijv. veel lachen of erg boos
 • kan behoorlijk moeilijk lijken

 

Happy is voor kinderen die zich erg verdrietig voelen en niet weten waarom, en ook voor kinderen die hun verdriet proberen te verbergen, misschien omdat ze bang zijn dat ze nooit zullen stoppen als ze gaan huilen. Happy wil dat we weten dat het oké is om verdrietig te zijn en niet weten waarom. Het is oké om te huilen. Aan de tranen komt een einde en dan kan de zon weer in je hart schijnen. Soms zijn kinderen bang voor verdrietige gevoelens.  De remedie Happy is erg goed voor kinderen die gereserveerd en rustig zijn, die hun gevoelens voor zichzelf houden, die het moeilijk vinden om droevige gevoelens te uiten, die het heel moeilijk vinden om verbinding te maken met de hartenergie. Het is heel belangrijk dat kinderen weten dat het oké is om verdrietig te zijn, het is oké om contact te maken met die gevoelens en ze eruit te laten.

Dit is een geweldige remedie voor een kind dat een moeilijke tijd heeft doorgemaakt, zoals een trauma, een sterfgeval, misschien een huisdier verloren, of erger nog, iemand die dicht bij hen staat. Als je merkt dat een kind erg gesloten is na een dergelijke situatie, kan deze essentie hem echt helpen om dat verdriet los te laten door hem te helpen contact te maken met zijn gevoelens en deze te voelen.

Deze bloesem zit ook in de mix Verdriet

Voor kinderen die:

 • erg gevoelig
 • aanhankelijk
 • verlegen
 • bang zijn om alleen weg te gaan

 

Deze remedie helpt een kind in een situatie waarin ze ondersteuning nodig hebben, maar die ondersteuning is misschien niet beschikbaar. Als een heel gezin bijvoorbeeld samen een trauma doormaakt, zoals een sterfgeval in de directe familie, een scheiding zijn de volwassenen heel vaak zo in hun eigen verdriet dat ze het kind niet kunnen helpen.  Dit is een heel goed moment om Invisible Friend te nemen.

Een ander heel goed moment voor deze essentie is wanneer een kind voor het eerst aan iets begint, zoals naar school gaan of bij een vriend thuis logeren. Als het kind nerveus of bang is of zich zorgen maakt om alleen te zijn, is dit een geweldige remedie om hen te helpen. Invisible Friend wordt nu op sommige scholen in het UK gebruikt om kinderen te helpen zich in de klas te wennen. De scholen melden dat ze nu praktisch geen trauma in de klas hebben, zoals momenten van huilende kinderen die om hun mama vragen.

Deze bloesem zit ook in de mix Eerste schooldag combi

Voor kinderen die:

 • verdrietig
 • moeilijk
 • boos
 • gevoelloos
 • pijn doen

 

Als we gekwetst zijn, is er vaak de neiging om het hart te sluiten en het verdriet op te sluiten. Het is erg belangrijk dat kinderen het hart open kunnen houden als ze door verdriet en teleurstellingen gaan.

Love remedie is vooral handig als kinderen het gevoel hebben dat hun vrienden geen aandacht aan hen schenken, of dat hun vrienden van trouw zijn veranderd en het kind zich plotseling buitengesloten en alleen voelt. Soms als er een baby bijkomt, heeft het kind het gevoel dat de ouders niet meer van hem. De Love remedie zal het kind helpen om door de gevoelens heen te komen die bij hem opkomen en weer in balans komen. Love remedie is ook erg handig voor volwassenen die Innerlijk Kind-werk doen. De Love remedie helpt ons om het hart open te houden terwijl we onze kernwonden onthullen en helen, waardoor het gemakkelijker wordt om er doorheen te bewegen. 

Voor kinderen die:

 • bang zonder reden
 • bang voor van alles

 

We kennen allemaal dat gevoel van de knoop in de maag als je niet weet wat er aan de hand is. No Fear is speciaal ontworpen voor als je bang bent, maar niet per se weet waarom.

Deze remedie kan in allerlei situaties worden gebruikt. Bijvoorbeeld voor school - als het kind angst in zijn buik voelt en niet kan zeggen waarom het bang is. Of bedtijd - als het kind bang is maar niet weet waarom. Deze remedie is ook nuttig voor volwassenen die veel angst voelen, bijvoorbeeld over carrière, geld of zelfs algemene wereldwijde chaos. Als een ouder een baan heeft verloren en zich echt zorgen maakt over wat de toekomst inhoudt, zul je soms merken dat de kinderen niet meer slapen omdat ze de zorgen van hun ouders overnemen. 

Deze bloesem zit ook in de mix Eerste schooldag combi

Voor kinderen die:

 • neem het werk te serieus
 • erg gestrest raken door verantwoordelijkheid
 • te veel verantwoordelijkheid nemen
 • jezelf buitensporig onder druk zetten om te slagen

 

Pl-urk is een combinatie van twee woorden, Play en Work. Leren moet leuk zijn en school moet niet allemaal serieus en zwaar zijn.

Meestal wordt deze remedie gebruikt door tieners die zich onder druk gezet voelen door het schoolsysteem. Ze beseffen plotseling dat ze examens moeten doen en dat ze het goed moeten doen, want hun resultaten op deze examens zullen hun toekomst bepalen. De angst achter overmatig studeren is de angst voor wat er gaat gebeuren als ze het niet goed doen. Als samenleving hebben we veel te veel nadruk gelegd op academische prestaties ten koste van gezondheid en geluk. Veel van de kinderen van vandaag leren niet zoals wij dat deden - ze zijn meer visueel in plaats van lineaire denkers en vinden het moeilijk om te gedijen in een ouderwets schoolsysteem.

Veel kinderen leggen zichzelf een enorme druk op om het goed te doen, en gaan buitensporig studeren. Ze stoppen met uitgaan met hun vrienden, ze stoppen met sporten en gaan de frisse lucht in en worden erg onevenwichtig en ongezond. Plurk gaat over het terugbrengen van een gezonde balans tussen spel en werk in je leven en is erg handig voor volwassenen die het gevoel hebben dat ze vastlopen in werk.

Deze bloesem zit ook in de mix Burn Out

Voor kinderen die:

 • erg gespannen en springerig
 • gemakkelijk afgeleid
 • erg gevoelig voor geluid
 • zeer gevoelig voor straling

 

Veel kinderen voelen zich tegenwoordig erg ongemakkelijk in hun lichaam, dus het is moeilijk voor hen om op school te zijn, waar ze lange tijd stil moeten zitten.

Deze remedie is ontworpen om kinderen te helpen zichzelf te aarden en zich prettig in hun vel te voelen. Settle kan kinderen die hyperactief zijn, helpen kalmeren. Settle is een geweldige remedie om een ​​kind te helpen 's nachts in slaap te vallen. Settle helpt een kind dat erg geagiteerd is tijdens het slapen, dat onrustig is en de dag niet zomaar los kan laten. Settle is een zeer goede allround remedie om iedereen te helpen kalmeren en geaard te worden. 

Deze bloesem zit ook in de mix Focus

Deze bloesem zit ook in de mix Eerste schooldag combi

Voor kinderen die:

 • die zijn bang om zichzelf te zijn in het openbaar
 • hun gevoeligheid verbergen
 • Stoer doen maar niet zijn

 

Deze essentie is om een ​​kind te helpen zijn mannetje te staan ​​en zijn mening te uiten wanneer het wordt omringd door pesters.

Shine is ontworpen om het kind te helpen om voor zichzelf op te komen en dit zal helpen om de cyclus van pesten te doorbreken. Shine wordt gebruikt om kinderen te helpen zichzelf te zijn op school, op het podium en bij het maken van nieuwe vrienden. 

Deze bloesem zit ook in de mix Eerste schooldag combi

Voor kinderen die

 • erg gevoelig voor geluid en spookachtige dingen
 • psychisch erg gevoelig
 • aarzelen om te gaan slapen omdat ze bang zijn voor wat ze zouden kunnen zien

 

Deze remedie is speciaal gemaakt voor kinderen die 's nachts gevoelig zijn voor energieën. Veel kinderen, hoewel ze misschien gaan slapen, worden steeds weer wakker. Deze remedie is in het bijzonder voor dit soort slaapkwesties, voor iemand die bang is om in een diepe slaap te gaan.